Reference

"Mgr. Jan Klofáč simultánně tlumočil na odborné historické konferenci se středověkou tématikou. K práci přistoupil naprosto profesionálně, spolupracoval při přípravách akce, na tlumočení se předem připravoval a byl velmi aktivní při veškeré komunikaci s organizátory. Zdůraznil bych jeho dochvilnost a spolehlivost. S kolegy tlumočili jak odborné příspěvky účastníků, tak následnou, často velmi živou diskusi, a to plynule, mezi češtinou a němčinou, oběma směry. Všichni dotazovaní účastníci konference vyjádřili s poskytovanými tlumočnickými službami naprostou spokojenost."

Mgr. Jakub Izdný
Ústav světových dějin, FF UK"Na službách Jana Klofáče oceňujeme nejen vysokou flexibilitu, ale i mimořádnou jazykovou kvalitu překladu a velmi dobrou znalost právní terminologie."

Marek Luhan
Advokátní kancelář JUDr. Luhan & spol."Velmi děkuji za zcela profesionální konsekutivní tlumočení pódiové diskuse na naší konferenci. Takováto vícejazyčná a interkulturní diskuse by nebyla bez kompetentního tlumočníka možná. Všichni účastníci si tlumočení velmi chválili."

apl. Prof. Dr. phil. habil. Tilo Weber
Technická univerzita Liberec"Se službami překladatele a tlumočníka Honzy Klofáče jsme velmi spokojeni a můžeme je jen doporučit. Vážíme si jeho časové flexibility, profesionálního přístupu při tlumočení na společenských akcích a výjimečné kvality poskytovaných služeb. Skvěle zvládá překlady jak z obecné, tak z technické němčiny. Pokud jsme potřebovali překlad v jiné jazykové kombinaci, vždy nám byl velmi nápomocný a sehnal nám překladatele daného jazyka."

Jakub Vokoun
Topin Media s.r.o."Dne 6. 3. 2020 jsem se jako poslanec Německého spolkového sněmu zúčastnil přibližně hodinového jednání na Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které velmi profesionálně a k mojí naprosté spokojenosti tlumočil pan Jan Klofáč. Velký dojem na mě udělaly jeho výborné zeměpisné znalosti a znalosti česko-německých dějin. Bezchybně ovládal také veškeré geografické názvy relevantní pro odvětví cestovního ruchu. Vzhledem k jeho zdvořilému vystupování, diskrétnosti a výbornému tlumočnickému výkonu (a přiměřené ceně) kdykoliv znovu rád využiji jeho služeb!"

Christoph Neumann
poslanec Německého Spolkového sněmu"Srdečné díky za profesionální přístup a perfektně odvedenou práci v krátkém termínu, překlad o historii Dolní Vltavice v rámci publikace „Dolní Vltavice žije“ byl náročný vzhledem ke složité terminologii historické i geografické. Mám velkou radost z takovýchto talentů překladatelství, mohu jen doporučit."

Ema Kondyskova
Dolní Vltavice žije z. s.